หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
อบต.บ้านหนุน
อำเภอสอง จังหวัดแพร่
 
 
NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านหนุน จ.แพร่ ^__^
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลโครงการตามพระราชดำริ และยกระดับสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกษตรกร และประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจ และดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  พัฒนาการผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐาน และความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวตลอดจน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาด
  ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี และการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี
  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร ตลอดจนรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผลิต และผู้บริโภคตระหนักถึงความปลอดภัยในการผลิต และบริโภคสินค้าการเกษตร
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกป่าเศรษฐกิจ ต้นไม้ และพืชคลุมดินเพื่อการอนุรักษ์ดิน และน้ำ ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกในการป้องกัน และดูแลรักษาพื้นที่ป่า การป้องกันปัญหาไฟป่า และส่งเสริมประชาชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  จัดให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการแหล่งน้ำ เพื่อการป้องกัน และบรรเทาปัญหาอุทกภัย ดินโคลนถล่ม น้ำป่าไหลหลาก ปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบ
  จัดวางระบบบำบัดและกำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ และได้มาตรฐาน
  จัดวางระบบริหารจัดการขยะในตำบลอย่างเป็นระบบ
  ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย ดินโคลนถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก อย่างเป็นระบบ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่
  เสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชน และผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมาย และศีลธรรมอันดี
  ปลุกพลังสร้างจิตสำนึกความจงรักภักดี และความสามัคคีของประชาชน
  ส่งเสริมและฟื้นฟูวิถีประชาธิปไตย
 
 
 

Google Earth
แผนที่ดาวเทียม
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
SERVICE
ช่องทางการให้ความช่วยเหลือ
เพื่อประโยชน์และความสะดวกสบาย
ให้แก่ประชาชน
 
Service guide
คู่มือประชาชน
Knowledge
Management
Tax
คำแนะนำภาษี
Survey
กรอกแบบสอบถาม
ประมวลผล
การสำรวจ
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
  โทรศัพท์ : 054-591-559 โทรสาร : 054-591-559
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน
  จำนวนผู้เข้าชม 172,529 เริ่มนับ 7 มี.ค. 2565
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-591-559
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10