หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
อบต.บ้านหนุน
อำเภอสอง จังหวัดแพร่
 
 
NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านหนุน จ.แพร่ ^__^
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านหนุน


“ คุณภาพชีวิตที่ดี วิถีพอเพียง
ร้อยเรียงวัฒนธรรม ดำรงวิถีไทย
ใส่ใจสร้างชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงรักษ์สิ่งแวดล้อม ”
 
 
พันธกิจ
 
    ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำ การคมนาคม สมบูรณ์ เกษตรปลอดภัย
    พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคง ยั่งยืน
    ส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
    ส่งเสริมการบริหารจัดการท้องถิ่นตามหลักธรรมภิบาลและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
  สร้างเสริม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
  พัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเด็กพิการ สตรี ผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายุ
  เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทักษะชีวิต คุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน และลดความเสี่ยงทางสังคม
  ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาศักยภาพ และยกระดับฝีมือแรงงาน
  พัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส และเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว พร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ
  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน และเสริมสร้างหลักประกันทางสังคม ให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
  พัฒนา ปรับปรุง และจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานในการขนส่งทางบก และทางน้ำ
  พัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อการกักเก็บน้ำของแหล่งน้ำ
  พัฒนา และปรับปรุงระบบส่งน้ำจากแหล่งกักเก็บน้ำให้ทั่วถึง
  พัฒนา และขยายการให้บริการด้านไฟฟ้า
  พัฒนาระบบการแจ้งข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่ ทราบเกี่ยวกับจุด หรือเขตเหมาะสม /ไม่เหมาะสมกับการตั้งถิ่นฐาน
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อให้เกิดรายได้ในตำบล
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บนพื้นฐานของคนเมืองแพร่
  พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยใช้ทุนเดิมที่มีอยู่
  พัฒนาบุคลากรในพื้นที่ตำบลบ้านหนุน เพื่อรองรับการบริการด้านการท่องเที่ยว
  พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
 
 

Google Earth
แผนที่ดาวเทียม
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
SERVICE
ช่องทางการให้ความช่วยเหลือ
เพื่อประโยชน์และความสะดวกสบาย
ให้แก่ประชาชน
 
Service guide
คู่มือประชาชน
Knowledge
Management
Tax
คำแนะนำภาษี
Survey
กรอกแบบสอบถาม
ประมวลผล
การสำรวจ
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
  โทรศัพท์ : 054-591-559 โทรสาร : 054-591-559
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน
  จำนวนผู้เข้าชม 1,987,943 เริ่มนับ 7 มี.ค. 2565
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-591-559
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10