องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่
 • 1.)
  ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก อบต.บ้านหนุน)
 • 2.)
  สลิปการโอน
  โอนเข้า ธนาคาร ธกส.
  เลขที่ 013082453750
  ชื่อบัญชี : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน