ชื่อ - นามสกุล :นายพงษ์เทพ ชำนาญ
ตำแหน่ง :รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :512 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
Telephone :054-591559
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงาน