ชื่อ - นามสกุล :นายวิทยา พิฬารัตน์
ตำแหน่ง :รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :512 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่
Telephone :054-591559
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน