ชื่อ - นามสกุล :นายพนม นิยมเวช
ตำแหน่ง :พนักงานขับรถยนต์(รถดับเพลิง)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :054-591559
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : พนักงานขับรถยนต์(รถดับเพลิง)