ชื่อ - นามสกุล :นางศรีเพ็ญ ทุ่งแก้ว
ตำแหน่ง :คนงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :054-591559
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : คนงานทั่วไป