ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่ ร.ท.ศักย์ศรณ์ ศรีโพธิ์
ตำแหน่ง :นักป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :054-591559
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย